Vážení zákazníci, přepojili jsme náš starý, "památkově chráněný" web na novou platformu. Prozatím omluvte omezenou nabídku. Každým dnem se bude rozšiřovat a zvětšovat.

Písmomalířství

Písmomalířství je součástí klasické kaligrafie. Klasická kaligrafie se věnuje vytváření krásných a umělecky zpracovaných písmen a nápisů, a písmomalířství je jednou z hlavních složek této disciplíny. Písmomalířství se zaměřuje na psaní a malování písmen, a to jak v rámci krásného rukopisu, tak i v dekorativních a uměleckých formách.

V písmomalířství může být použito různých písem a stylů, a umělci často zdůrazňují estetiku, variabilitu tloušťek čar a další umělecké prvky. Písmomalířství může být využíváno pro tvorbu uměleckých děl, rukopisů, dekorativních nápisů, pozvánek, historických replik a dalších projektů, které zdůrazňují uměleckou hodnotu písem.

Takže ano, písmomalířství je důležitou součástí klasické kaligrafie a reprezentuje umělecký a estetický aspekt psaní písmen a nápisů.