Vážení zákazníci, přepojili jsme náš starý, "památkově chráněný" web na novou platformu. Prozatím omluvte omezenou nabídku. Každým dnem se bude rozšiřovat a zvětšovat.

Doba digitální a naše duševní pohoda

V éře digitálních technologií se zdá, jako by naše existence byla neodmyslitelně spjata s obrazovkami. Pracovní povinnosti, komunikace, zábava - vše probíhá skrze elektronická zařízení. Tento neustálý průnik technologie do našich životů však může mít značný dopad na naše psychické zdraví. Zvýšená úzkost, stres a deprese jsou jen některé z potíží, které mohou souviset s nadvládou elektroniky. Z tohoto důvodu je nutné hledat způsoby, jak se s digitálním světem vyrovnat a udržet naši psychickou a duševní pohodu. Jedním z takových přístupů je návrat k tradičním formám psaní a kreslení.

Pro tento proces jsou klíčové kvalitní psací potřeby. Psaní na papír má své jedinečné kouzlo, uklidňující rytmus a dodává našim myšlenkám zvláštní vážnost. Kromě toho, psaní rukou podporuje rozvoj našich kognitivních schopností. Když píšeme, angažujeme naši mysl na různých úrovních - od motoriky po vizuální a jazykové zpracování. Na rozdíl od psaní na klávesnici je psaní rukou komplexnější, protože každé písmeno vyžaduje jiný pohyb, což stimuluje aktivitu v mozku.

Pravidelné psaní a kreslení mohou být také prospěšné pro naše duševní zdraví. Kreslení je formou meditace, která nám umožňuje zklidnit mysl a soustředit se na přítomný okamžik. Také nám může pomoci lépe zvládat stres, protože když kreslíme, naše mysl se oprošťuje od starostí a soustřeďuje se na kreativní proces. Navíc, kreslení může posílit naši kreativitu, neboť nás nutí ke zkoušení nových postupů a hledání inovativních řešení.

Různé studie také potvrzují, že začlenění pravidelného psaní do deníku, kaligrafie, hand leteringu, či kreslení do našeho každodenního života může mít pozitivní dopad na naše duševní zdraví.

Koordinace pohybů je klíčová pro rozvoj jemné motoriky, což jsou pohyby rukou a prstů vyžadující přesnost a kontrolu. V dnešní době je vývoj jemné motoriky často zanedbáván, především kvůli nadměrnému využívání elektronických zařízení. Klikání na myši nebo otvírání aplikací na mobilním telefonu nevyžaduje stejnou motorickou kontrolu a přesnost jako psaní tužkou, šití nebo modelování z hlíny. Mnoho dětí i dospělých tak trpí nedostatečně vyvinutou jemnou motorikou, což se projevuje obtížemi při psaní, kreslení, stříhání nebo manipulaci s malými objekty.

Koordinace pohybů a rozvoj jemné motoriky jsou však důležité nejen pro děti a mladé lidi, ale také pro starší generaci. Udržování a rozvíjení jemné motoriky u starších lidí může pomoci předcházet ztrátě svalové síly a pružnosti, které obvykle souvisí s procesem stárnutí. Studie také ukazují, že pravidelná cvičení zaměřená na koordinaci pohybů mohou zlepšit kognitivní funkce a snížit riziko demence.

Psaní deníku je jedním z nejlepších způsobů, jak se vyrovnat se stresovými situacemi, které se v našem životě neustále objevují. Může nám pomoci vyjasnit naše myšlenky, uklidnit naši mysl a lépe se vypořádat s náročnými situacemi.

Kaligrafie a hand letering nejsou jen formami sebevyjádření, ale také nástroji na zlepšení naší koncentrace. Vědomé kreslení písmen a tvarů nám může pomoci zklidnit naši mysl a odvést ji od každodenního stresu.

Kreslení pro radost je další aktivitou, kterou bychom měli zařadit do našeho každodenního života. Nejenže nám pomáhá relaxovat a uvolnit se, ale také stimuluje naši kreativitu a pomáhá nám zlepšit naše vizuální dovednosti.

Odložte tedy svůj telefon nebo notebook a věnujte se těmto aktivitám, které vám mohou přinést radost a udržet vaše duševní zdraví v rovnováze. A pokud potřebujete kvalitní psací potřeby pro psaní deníku, kaligrafii, hand letering, nebo kreslení, rádi Vám doporučíme dle Vašich požadavků vhodné vybavení. Můžete také navštívit naši kamennou prodejnu. Nabízíme široký sortiment produktů, které vám pomohou v těchto aktivitách a které vám zároveň přinesou radost z jejich používání.