Vážení zákazníci, přepojili jsme náš starý, "památkově chráněný" web na novou platformu. Prozatím omluvte omezenou nabídku. Každým dnem se bude rozšiřovat a zvětšovat.

Lineatura

Lineatura neboli rozvržení, je uspořádání čar, bodů nebo prvků na stránce, které slouží k usměrnění psaní nebo kreslení a zajišťují rovnoměrné rozložení textu nebo obrazu.

Existují různé druhy lineatury, včetně linkované (s čarami) a tečkované (s tečkami), které jsou často používány v sešitech, denících, nebo zápisnících pro různé účely, jako je psaní, kreslení, kaligrafie nebo skicování. Lineatura pomáhá udržet čistotu a uspořádání zápisů na stránce.

Zjednodušeně tedy je Lineatura parametr, který nám říká, zda je papír v bloku, sešitu, zápisníku atp. linkovaný, tečkovaný, čtverečkovaný či čistý.

Tento výčet zdaleka není konečný, existuje mnoho druhů a variant rozvržení, např. různé šířky řádků, linkované stránky s okraji atp. 

Určitě jste se již setkali s číselným označením např. školních sešitů se kterým si mnoho z nás poprvé lámalo hlavu. Níže Vám tedy přinášíme malou nápovědu jak vybrat školní sešit podle čísla.

Sešity jsou označovány trojčíslím, které má jasná pravidla a jednoduše z něj poznáte všechny parametry, tedy formát sešitu, kolik má listů a jaká je lineatura. 

První číslo - formát sešitu 
4 = formát A4 (210 x 297 mm)
5 = formát A5 (210 x 148 mm)
6 = formát A6 (148 x 105 mm)

Druhé číslo - počet listů
2 = 20 listů
3 = 30 listů
4 = 40 listů
6 = 60 listů
8 = 80 listů


Třetí číslo je pak výše popisovaná lineatura
0 = čistý sešit bez linek
1 = linkovaný sešit s řádkováním 20 mm
2 = linkovaný sešit s řádkováním 16 mm
3 = linkovaný sešit s řádkováním 12 mm
4 = linkovaný sešit s řádkováním 8 mm
5 = čtverečkovaný sešit, velikost čtverečků 5x5 mm
8 = tečkovaný sešit, vzdálenost teček 5 mm
10 = kombinovaná - určená pro výuku matematiky Hejného metodou, 30 listů se čtverečky 10x10 mm a 10 čistých listů