Vážení zákazníci, přepojili jsme náš starý, "památkově chráněný" web na novou platformu. Prozatím omluvte omezenou nabídku. Každým dnem se bude rozšiřovat a zvětšovat.

Handlettering

Handlettering je kreativní umělecká technika, která spočívá v ručním psaní a kreslení zdobných písmen a nápisů. Tato technika je často používána pro vytváření dekorativního textu, nápisů, citátů, pozvánek, uměleckých projektů a dalších designových prvků. Handlettering se odlišuje od klasického psaní nebo kreslení tím, že zdůrazňuje estetický vzhled písmen a často zahrnuje vytváření různých typů písem, ozdobných prvků a variací ve stylu a velikosti písmen.

Handlettering je populární formou uměleckého vyjádření a grafického designu. Umělci, kteří se věnují handletteringu, tráví čas zdokonalováním svých dovedností a tvorbou písem a nápisů, které jsou esteticky atraktivní a inspirující. 

Rozdíl mezi Handletteringem a Klasickou kaligrafií:

Handlettering a klasická kaligrafie jsou dvě různé umělecké techniky spojené s psaním písmen a nápisů, ačkoli mají některé společné prvky, liší se v několika důležitých ohledech:

Přístup k písmu

  • Handlettering je více volnou a tvůrčí technikou. Umělec si často vytváří vlastní písmo nebo písmena, která jsou jedinečná a přizpůsobená konkrétnímu projektu. Handlettering umožňuje větší variabilitu ve stylu písma a zdobení.

  • Kaligrafie se zaměřuje na přesné a krásné psaní písmen s důrazem na správné tvary a proporce. Kaligrafie se často učí konkrétním písmům a stylům, jako je gotika, italská kurzíva nebo Spencerian.

Nástroje

  • Při Handletteringu jsou často používány různé nástroje, jako jsou fixy, inkoustové pera, štětce nebo digitální nástroje pro tvorbu písmen. Umělci mohou experimentovat s různými médii a barvami.

  • Kaligrafie se obvykle provádí s kaligrafickými perami nebo štětci, které mají speciální hroty pro tvorbu variabilních tloušťek čar. Kaligrafie má často konkrétní nástroje a inkousty navržené pro toto účel.

Cíl a použití

  • Handlettering je často spojen s tvorbou dekorativního textu a nápisů v uměleckých projektech, grafickém designu, dopisování a ruční výrobě dárků, pozvánek a dekorací.

  • Kaligrafie je často spojována s vytvářením elegantního a čitelného písma na oficiálních dokumentech, pozvánkách na svatby, diplomatech, rukopisech a výtvarných projektech, kde je důležitý důraz na estetiku a preciznost.

Obě techniky jsou krásné a umělecky hodnotné, ale liší se ve svém přístupu, stylu a použití. Handlettering umožňuje umělcům větší kreativní svobodu, zatímco Kaligrafie zdůrazňuje přesnost a tradiční písmo.